WebMed EPJ ASWebMed EPJ AS - Vår smarte og skybaserte pasientjournal er utviklet i tett dialog med leger og brukere. Sammen setter vi dagsorden for morgendagens journalsystem!

CompuGroup Medical Norway - Leverandør av IT-løsninger til primærhelsetjenesten, sykehus og laboratorier

Elektro PlussElektro Pluss - Totalleverandør av elektrikertjenester i Telemark og Oslo

Fürst Medisinsk Laboratorium - Norges største klinisk kjemiske laboratorium for primærhelsetjenesten

Alere - Leverandør av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell til helsesektoren

Hove Medical Systems - Utvikler og markedsfører av System X (pasientjournalsystem til primærhelsetjenesten)

Infodoc - Leverandør av elektroniske pasientjournalsystem til primær- og spesialisthelsetjenesten

MediLink - Leveradør av EDI-programvare til helsesektoren

Norsk Helsenett - Leverandør av sikret nettverk for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

KeepItSafeKeepItSafe® Online Helse Backup - Nå kan endelig legekontorer, tannleger og andre helseforetak tilknyttet Norsk Helsenett ta sikker backup via sin helsenettlinje.