Legedata SERVICEPARTNER AS tilbyr telefonsystem, fiberlinjer, maskinvare og medisinsk tekniske løsninger av høy kvalitet fra anerkjente leverandører.

Vi samarbeider med disse med hensyn til service, installasjon og brukerstøtte. Vårt geografiske primærområde er Norge sør for Saltfjellet.

Les mer om:

 

Vår forretningsidé er å tilby spisskompetanse innen dataløsninger for helsesektoren, samt å tilfredsstille brukernes behov for høy kvalitet på varer og tjenester.


Kvaliteten på leveransene er sikret gjennom solide produkter og samarbeidspartnere, samt vår egen kompetanse og inngående kjennskap til journalprogramvare og bransjen generelt.

Vi ser det som vår viktigste oppgave å ha god tilgjengelighet og service for våre brukere.